بررسي انواع فنر و کاربرد آن در صنعت و مروري بر کمک فنر خودرو و تاريخچه آن

بررسي انواع فنر و کاربرد آن در صنعت و مروري بر کمک فنر خودرو و تاريخچه آن|30012435|tovil
فنرها فنر بندي براي خودروهايي که با شتاب نسبي زيادي حرکت مي کنند به دلايل زير ضروري ميباشد الف: جذب ضربات چرخ که از جاده وارد مي شود و کاستن انتقال ان به اتاق و سرنشينان ب: استهلاک ضربات چرخ ها و جلوگيري از انتقال ان ها به اتصالات و مفصل ها ج: فشردن ...