بررسي موتورهاي الکتريکي و انواع و کاربرد آنها

مطالب دیگر:
🔑22-طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری🔑24-بررسی روش اجرای تزریق تماسی در تونل انتقال آب کاشان در شرایط آبدار🔑25-اجرای تونلهای پوش و كند در محیطهای شهری مطالعه موردی تونل راه آهن تهران - تبریز🔑26-روشی نوین با توجیه فنی اقتصادی برای اجرای سازه های زیرزمینی در ایران🔑27-بررسی اجرای گالری ضد ریزش بمنظورعبور ایمن از ترانشه های ناپایدار🔑28-کاربرد مواد مضاف (دیرگیرکننده ها) در بتنهای سازه هایی که با قالب لغزان اجرا میشوند🔑29-طرح و اجرای تیرهای جعبه ای بتنی پیش ساخته پس تنیده در اسکله فولادی بندرعباس🔑30-اجرای سازه بتنی نیروگاه برقابی کرخه🔑31-نقدی بر پیش نویس ضوابط طراحی و اجرای ساختمان های با اتصال خورجینی🔑32-بررسی روابط بین مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف با استفاده از نتایج 165 سری آزمایش عملی در پروژه های اجرایی🔑33-اجرای اسكله های وزنی با بلوكهای پیش ساخته بتنی مطالعه موردی بندر پتروشیمی پارس🔑34-بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه و طول زمان اجرای پروژه های بزرگ منابع آب🔑35-تحلیل رفتار خاكریزهای مسلح در حین و بعد از اجرا روی بسترهای سست🔑36-بررسی پارامترهای فنی و اجرایی موثر در انتخاب بهینه یك شمعكوب🔑37-بررسی نحوه اجرا و مشكلات اجرایی دیوارهای آب بند نشیب بند و فرازبند پروژه سد شهریار🔑38-بررسی اثرات خوردگی محیطی بر روی پایداری سازه ها و ارائه راهكارهای اجرایی مناسب🔑39-توسعه استفاده از روش قالب لغزان در اجرای سازه های ساختمانی بتن مسلح دال دیوار🔑40-بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری درزهای اجرایی سد بتن غلتكی🔑41-ساخت قطعات پیش ساخته در پروژه های آبیاری و زهكشی اجرای سازه بتنی🔑42-آسیب شناسی اجرای پروژههای قطار شهری به روش EPCF در كشور🔑43-مقاله بررسی اثرات اجرای فازهای گردشی زود آزاد شونده-دیرآزاد شونده در تقاطعها نمونه موردی: تقاطع کریم خان -حافظ🔑44-تعیین نیازها و روند اجرایی آموزش فرهنگ ترافیك با توجه به طبقه بندی سنی و مقطع آموزشی مخاطبان🔑73-ضرورت ونحوه تدوین سازمان، روش و تكنولوژی اجرا در سازه های بتنی🔑45-بررسی میزان تأثیر اجرای دوركاری در بهبود شاخصهای ترافیكی شبكه معابر شهر تهران🔑72-بهینه سازی فرآینذ اجرای پروشه های راهسازی به روش B.O.T بانگرش مذیریت ریسك
بررسي موتورهاي الکتريکي و انواع و کاربرد آنها|30012431|tovil
موتورهاي DC اغلب موتورهاي الکتريکي دوارند، اما موتور خطي هم وجود دارند. در يک موتور دوار بخش متحرک (که معمولاً درون موتور است) روتور و بخش ثابت استاتور خوانده ميشود. موتور شامل آهنرباهاي الکتريکي است که روي يک قاب سيم پيچي شده است. گر چه اين قاب اغلب...